Vanding af Orkidéer

Vanding er en anden vigtig ting, der helst skal gøres rigtigt. Orkidéer, der gror oppe i træerne, kaldes epifytter, og de modtager deres fugtighed fra den omgivende luft. Næringsstoffer får de fra regn, der opløser diverse stoffer fra rådne plantedele og fugleekskrementer.

Derfor står de aldrig i vand ude i naturen (der er dog undtagelser for et par enkelte arter). Altså må orkidéerne heller ikke stå i vand hjemme i stuerne. De fleste mennesker har den fejlagtige opfattelse, at orkidéer hele tiden skal være fugtige, da regnskoven er deres naturlige værested, men det modsatte er faktisk tilfældet.

Orkidéer skal vandes noget anderledes end de andre stueplanter, og man skal være opmærksom på, at de ikke tolererer ophobede salte i komposten. Når man vander, skal man lade vandet løbe frit igennem potten, hvilket hjælper til med at vaske eventuelle saltophobninger ud af komposten.

Hvor meget vand, man skal give sine orkidéer, afhænger af forskellige faktorer:

  • Hvor tør er omgivelsen?
  • Pottestørrelsen
  • Materialet, som planterne gror i
  • Plantearten
  • Hvor varmt er der på grostedet?
  • Er planten i kraftig vækst?
  • Hvor megen luftbevægelse udsættes planten for?

Der er virkelig ingen bestemte regler for en vandingsmetode, der er gældende for samtlige orkidéer, især når man tænker på, at i nogle hjem er der mere tørt end i andre, og at nogle planter gerne vil have mere vand end andre.

For de fleste planters vedkommende vil én ugentlig vanding være passende, men den skal så være grundig og ikke blot en sjatvanding. Som hovedregel skal man holde øje med planten, for den skal nok på én eller anden måde fortælle, når den gerne vil vandes. Krusede blade eller indskrumpede pseudobulber fortæller, at nu er det tid for vanding.

Rødderne vil vise, om man vander optimalt. Sunde rødder er hvide, faste og kødfulde med grønne spidser, når planten ikke har fået for meget vand. Ellers har de overvandede planter få gode rødder og mange bløde, brune, døde og rådne rødder. Man skal holde sig for øje, at de fleste orkidéarter meget bedre overlever at blive for tørre end for våde.

Kommende begivenheder i Orkidéklubben Fyn

  • 10. oktober @ 19:30 - 22:00

    Denne gang har vi igen fået Aase Gøthgen til at komme og holde foredrag. I 2022 var Carsten og Aas...