Indlæser Begivenheder

Tidligere Begivenheder

Begivenheder Search and Views Navigation

april 2020

SE HER

14. april, 2020 @ 19:30 - 22:00

På grund af Corona krisen, er vi tvunget til at aflyse kommende møder ind til vi atter må mødes, det betyder at generalforsamlingen er udsat ind til videre, vi håber at den kan gennemføres til juni mødet, her om senere. Håber at i alle er raske, vi ses. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere »

maj 2020

Tur til Langeland

24. maj, 2020 @ 10:00 - 15:00

Den planlagte tur til Langeland med besøg hos Helle Kristensen, på søndag den 24-05-20 er desværre også aflyst på grund af Corona krisen. Hilsen fra Bestyrelsen

Læs mere »

juni 2020

Medlemsmøde

9. juni, 2020 @ 19:30 - 22:00

Vi håber at den udsatte generalforsamling kan afholdes tirsdag den 9/6- 20 mere herom senere. Hilsen fra Bestyrelsen

Læs mere »

september 2020

Medlemsmøde

8. september, 2020 @ 19:30 - 22:00

Vi må desværre også aflyse mødet den 9/6, og håbe på at vi kan holde det den 8. sep. så vi få afholdt generalforsamlingen. Så bestyrelsen vil ønske jer alle en god sommer, håber at i er raske. Hilsen fra bestyrelsen  

Læs mere »

Generalforsamling

8. september, 2020 @ 19:30 - 22:00

Der indkaldes hermed til den årlige ordinære generalforsamling. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Valg af dirigent og stemmetællere Formanden aflægger beretning Aflæggelse af regnskab Fastlæggelse af kontingent for det kommende år Behandling af indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af suppleanter til bestyrelsen Valg af revisorer og revisorsuppleant Eventuelt. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Der indkaldes samme dag til ekstraordinær generalforsamling, hvis ændring af § 12 er blevet vedtaget på ordinær generalforsamling.…

Læs mere »
+ Eksporter begivenheder