1. Begivenheder
  2. generalforsamling

Navigation af visninger

Begivenhed Views Navigation

I dag

Klubmøde – 10. April 2018

Fangel Kro

Der indkaldes hermed til den årlige ordinære generalforsamling. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Husk at planter der skal på pralebordet, skal være planter, man selv har fået i blomst og max. 2 planter pr. medlem. Hvis ikke andet er anført afholdes møderne på Fangel Kro kl. 19.30

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til den årlige ordinære generalforsamling. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Valg af dirigent og stemmetællere Formanden aflægger beretning Aflæggelse af regnskab Fastlæggelse af kontingent for det kommende år Behandling af indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af suppleanter til bestyrelsen Valg af revisorer og revisorsuppleant Eventuelt. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden […]